Предизвестие за прекратяване на услугиУважаеми клиенти,

Водени от стремежа да бъдем изрядни и коректни в отношенията ни с Вас, както е било през всички години от съвместната ни работа, бихме желали да Ви уведомим, че поради технически причини предстои преустановяване на предоставяните от нас услуги „хостинг“ и „регистрация на домейни“. Планираната дата, до която услугите биха могли да бъдат използвани, е 30.06.2018.

В периода до горецитираната крайна дата, Вие бихте могли да потърсите друг доставчик измежду многото на пазара и да извършите миграция на Вашите данни и домейни към него. Ние поемаме ангажимента да Ви оказваме съдействие по всички възникнали въпроси във връзка с миграцията на услугите Ви към избрания от Вас нов доставчик. В случай че Вие сте заплатили такси за услуги, които не бихте могли да използвате поради гореописаната причина, ние ще Ви възстановим сумите за неизползваните услуги.

Моля, приемете настоящото съобщение като предизвестие за прекратяване на договорите за съответните услуги, считано от 30.06.2018.

Оставаме на Ваше разположение,
Екипът на СПЕЙС.БГ